2. A

třídní učitelka Mgr. Petra Medunová

třídní důvěrník paní Iva Severýnová

UČIVO V TÝDNU 20.5. – 24.5. 2024

Český jazyk

 • slovní druhy – seznámení s ostatními slovními druhy
 • podstatná jména, slovesa, předložky a spojky – určování
 • vlastní jména (velké počáteční písmeno)
 • opis, přepis, diktát vět
 • ČJ učebnice. – str. 99
 • PS 2 – str. 30 – 33
 • Písanka 2 – str. 34, 35 (+ 36 – 2.B)
 • Čítanka – str. 128, 129 (+ 130 – 2.B)

Matematika

 • příprava na dělení – znázorňování
 • dělení č. 2
 • násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5 – procvičování
 • MATEMATIKA učebnice 3.díl – str. 24 – 27
 • PS 3 – str. 21 – 23

Prvouka

 • Léto – změny v přírodě, přírodní společenstva
 • – Já a můj svět uč. 56 a 57
 • – PS – 66
 • + příloha vzadu – zelené otázky ke str. 30 – 45 (vystřihnout, vyplnit a uložit)

 

Čt 23.5. Noc na Smetance 2.A

Pá 24.5. rozvrh 2.A – Prv a M – konec vyučování v 11h

Zpět