2. A

třídní učitelka Mgr. Petra Medunová

třídní důvěrník paní Iva Severýnová

UČIVO V TÝDNU 27.11. – 1.12. 2023

Český jazyk

 • Význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • slova mnohoznačná
 • upevňování psaní správného tvaru psacích písmen (g,G,q,Q) + opis, přepis, diktát vět
 • ČJ učebnice. – str. 39 – 41
 • PS 1 – str. 27, 28
 • Písanka 1 – str. 26, 27
 • Čítanka – str. 42 – 45

Matematika

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10
 • řešení složených slovních úloh
 • MATEMATIKA učebnice 1.díl – str. 38 – 41
 • PS 1 – str. 36

Prvouka

 • Podzim – ovoce a zelenina. Opakování podzim.
 • Já a můj svět uč. – str. 23
 • PS 22, 24, 25

Pozn.

Pá 1.12. – plavání

Zpět