1. A

třídní učitelka Mgr. Hana Půlpánová

třídní důvěrník paní Lucie Pavlíková

Informace pro rodiče:

 • 2. 5. – 6. 5.
 • Čj – Slabikář – do str. 85.
 • Písanka 3 – do str. 38
 • Každý den alespoň chvilku věnujte čtení a psaní.
 • M – Sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 20 bez přechodu, sčítání s přechodem základu 10, rozklady čísel
 • Průběžné opakování: porovnávání čísel – znaménka větší, menší, rovná se, geometrické tvary a tělesa
 • velká Matematika – do str. 35.
 • malá Matematika – do str. 18.
 • Prv – Zaměstnání, obchody – str. 66 – 67
 • Trénujte prosím prostorovou orientaci – hned před, za, první, poslední, nad, po, vpravo, vlevo,…
 • Sezení při psaní
 • Úchop psacího náčiní

 

Zpět