Úvodní stránka » Družina

Družina

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:00 – 7:50
Odpolední provoz: 11:35 – 16:20

Vychovatelky

 • Bc. Kateřina Kábelová – vedoucí vychovatelka
 • Jitka Bačkovská
 • Ivana Siganová
 • Zdeňka Dušková, DiS.
 • Bc. Miluše Netolická
 • Bc. Markéta Vařečková

Oddělení

1.A – Ivana Siganová                   737 667 022   

1.B – Zdeňka Dušková, DiS.       608 720 551

2.A – Jitka Bačkovská                  777 231 429

2.B –  Bc. Kateřina Kábelová       720 201 646

3.A+B – Bc. Miluše Netolická     732 878 762

Aktualita

 • V úterý 30. 4. se v rámci družiny uskuteční akce „Čarodějnické odpoledne“. Čarodějnické kostýmy vítány! Vybíráme 30 Kč (špekáček, chléb, drobné odměny, …). Prosíme o vyzvedávání dětí opravdu až v 16:00. Dřívější odchody omezují připravený program. Děkujeme za pochopení, vychovatelky ŠD.

Zařazení žáka do ŠD

Zápis žáků 1.třídy do ŠD probíhá první den školní docházky na schůzce s rodiči. Zde rodiče získají potřebné informace.

Přihlášení a odhlášení žáka

 • Přihlásit dítě do ŠD lze pouze řádným vyplněním zápisního lístku, který děti dostanou první den nového školního roku.
 • Ten odevzdají následující pracovní den vychovatelkám ŠD.
 • Odhlásit dítě lze pouze písemným prohlášením rodičů.
 • Dítě také lze vyloučit ze ŠD v případě opakování závažných prohřešků proti školnímu řádu, ohrožování zdraví spolužáků, neplacení příspěvků na neinvestiční výdaje.

Povinnosti rodičů

 • Vyplnit zápisní lístek, který je založen u vychovatelky. Zde je zaznamenán údaj o rozsahu docházky a odchodu žáka ze ŠD. Pokud žák odchází jinak, musí být omluven omluvenkou s datem a podpisem rodičů.
 • Zaplatit včas poplatek za ŠD.
 • Omluvit žáka, který se nedostaví do ŠD.
 • Během provozu ŠD nevstupovat do oddělení ŠD – vyčkat příchodu dítěte před školu.
 • Prosíme o vyzvedávání žáků v době ihned po obědě nebo až po 14:15. (V této době probíhají řízené činnosti a aktivity s dětmi.)

Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace na webových stránkách školy v sekci Družina, a aby měly děti v kapsářích v družině náhradní spodní prádlo, ponožky a oblečení na ven. Vždy na začátku školního roku vybíráme od dětí jedny tahací kapesníky a jednu šťávu (pitný režim).

Poplatky

Úplata za školní družinu činí 100 Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách a to v měsíci říjnu 400 Kč (za září až prosinec) a v měsíci březnu 600 Kč (za leden až červen).

Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní činnost.

Cílem naší školní družiny je:​

 • umožnit žákům odreagovat se a uvolnit
 • pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby
 • zabezpečit pocit bezpečí a klidu
 • rozvíjet fantazii a dovednosti
 • rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých
 • vštěpovat žákům návyky slušného chování
 • vést žáky k otevřené a slušné komunikaci
 • učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví
 • navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí

Více fotografií z družiny zde.