Úvodní stránka » Družina

Družina

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:00 – 7:50
Odpolední provoz: 11:50 – 16:20

Vychovatelky

 • Jitka Bačkovská – vedoucí vychovatelka
 • Ivana Siganová
 • Bc. Kateřina Kábelová
 • Zdeňka Dušková, DiS.
 • Viktor Netolický, DiS.

Oddělení

1.A – Ivana Siganová                   737 667 022

1.B – Zdeňka Dušková                  733 653 701

2.A – Jitka Bačkovská                   777 231 429

2.B – Bc. Kateřina Kábelová       720 201 646

3.A, 3.B – Viktor Netolický, DiS.  732 878 762

Zařazení žáka do ŠD

Zápis žáků 1.třídy do ŠD probíhá první den školní docházky na schůzce s rodiči. Zde rodiče získají potřebné informace.

Ostatní žáci obdrží zápisní lístky 1.9. 2021 – prosíme zákonné zástupce o návrat hned 2.9., nejpozději 3.9. 2021.

Docházka a omlouvání žáků

Žák je propuštěn z ŠD dle údajů v zápisním lístku nebo na písemnou žádost rodičů. Pokud se nedostaví žák do ŠD, musí být rodičem omluven. Vyzvedávání žáků probíhá vždy po telefonické domluvě nebo po předložení písemné žádosti.

Prosíme o vyzvedávání žáků v době ihned po obědě nebo až po 14:15. (V této době probíhají řízené činnosti a aktivity s dětmi.)

Povinnosti rodičů

 • Během provozu ŠD nevstupují zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do oddělení ŠD – vyčkají příchodu dítěte před školu.
 • Rodiče vyplní zápisní lístek, který je založen u vychovatelky. Zde je zaznamenán údaj o rozsahu docházky a odchodu žáka ze ŠD. Pokud žák odchází jinak, musí být omluven omluvenkou s datem a podpisem rodičů.
 • Zaplatit včas poplatek za ŠD.

Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace na webových stránkách školy v sekci Družina.

Další informace – aktuální telefonní kontakty budou doplněny  do konce týdne.

Poplatky

Úplata za školní družinu činí 100 Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách a to v měsíci říjnu 400 Kč (září až prosinec, splatnost do konce října) a v měsíci březnu 600 Kč (leden až červen, splatnost do konce března).

Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní činnost.

Cílem naší školní družiny je:​

 • umožnit žákům odreagovat se a uvolnit
 • pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby
 • zabezpečit pocit bezpečí a klidu
 • rozvíjet fantazii a dovednosti
 • rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých
 • vštěpovat žákům návyky slušného chování
 • vést žáky k otevřené a slušné komunikaci
 • učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví
 • navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí