Kategorie: 2. C

Informace pro rodiče

 

UČIVO V TÝDNU 20. 1. - 24. 1. 2020

 
Český jazyk

- dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné

- psaní y/ý po tvrdých souhláskách - úvod  

- psaní správného tvaru psacích písmen - opis, přepis, diktát vět

- čtení s porozuměním; vypravování  

ČJ uč. 57 - 58

PS - str.43, 44  

PÍSANKA 2 - str. 4 - 5

Čítanka - str. 70- 72

:-) Každý den procvičujte s dětmi čtení i psaní .:-) 

 

Matematika

- sčítání do 100 s přechodem přes D

- řešení sl.úloh

uč. 2.díl - str.29 - 32

PS 2 str. 27 - 30

 

Prvouka

- Opakování - náš domov, zima (test)

 

 

print Formát pro tisk

 Odkaz na web města Hlinsko

Stále se něco děje...

Vánoční závody

9E2432D2-4C84-4EFC-96F9-76D170767C40.jpeg

60. let naší školy

127671_big1.jpg
20191102_103714.jpg

Důležité!!!

30. 1. VYSVĚDČENÍ