Družina

 

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6:00 - 7:50

Odpolední provoz: 11:15 - 16:15

 

Kontakt:

1. A, 1. B - 777 231 429

2. A, 2. B - 737 667 022

3. A, 3. B - 732 878 762

 

Vedoucí vychovatelka: Jitka Bačkovská

Vychovatelky:

Ivana Siganová

Bc. Kateřina Kábelová

Viktor Netolický, DiS.

 

Úplata za školní družinu činí 100 Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách to v měsíci říjnu 400 Kč (září až prosinec, splatnost do konce října) a v měsíci březnu 600 Kč (leden až červen, splatnost do konce března).

Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní činnost.

 

Cílem naší školní družiny je:​

  • umožnit žákům odreagovat se a uvolnit
  • pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby
  • zabezpečit pocit bezpečí a klidu
  • rozvíjet fantazii a dovednosti
  • rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých
  • vštěpovat žákům návyky slušného chování
  • vést žáky k otevřené a slušné komunikaci
  • učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví
  • navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí

 

Seznamte se, prosím, s VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠD, CELOROČNÍM PLÁNEM ŠD A ŠVP ŠD.

 

 

Vyberte si:

 


Návštěva v SVČ POHODA

Obrázků: 5

Vánoční tvoření v SVČ POHODA

Obrázků: 5

Medové dny v družině

Obrázků: 4

Plavání

Obrázků: 16

Hrajeme si v družině

Obrázků: 5

Družina 2018

Obrázků: 23

V družině

Obrázků: 5

Družina v bazénu

Obrázků: 21

Plavání s družinou

Obrázků: 27

Pouštění balónků

Obrázků: 11

Práce v družině

Obrázků: 7

Medové dny

Obrázků: 18

Listopadové plavání

Obrázků: 13

Knihovna 2

Obrázků: 8

Družina v bazénu

Obrázků: 24

1. družinové plavání

Obrázků: 11

15/16 Bazén s družinou - poslední ve školním roce

Obrázků: 15

15/16 Družina u hasičů

Obrázků: 20

15/16 Jak jsme slavili MDD

Obrázků: 79

15/16 V bazénu je vždycky prima

Obrázků: 15

15/16 Opět jsme navštívili knihovnu a parádně jsme si to všichni užili :-)

Obrázků: 9

15/16 Vyrábíme čarodějnice

Obrázků: 8

15/16 Střípky z družiny

Obrázků: 2

15/16 Ráno v družině

Obrázků: 4

15/16 Družina navštívila novou stanici "ARO " v Hlinsku

Obrázků: 20

15/16 Družina v bazénu v březnu

Obrázků: 12

15/16 Návštěva knihovny s družinou

Obrázků: 8

15/16 Miniolympiáda vychovatelky Lucky z DDM v družině

Obrázků: 6

15/16 Plavání s družinou

Obrázků: 5

15/16 Medové dny

Obrázků: 6

15/16 Pár výrobků...

Obrázků: 8

15/16 Navštívila nás policie

Obrázků: 6

15/16 Karneval

Obrázků: 6

15/16 Hrajeme si na včelaře

Obrázků: 9

15/16 Nejdelší hod vlaštovkou

Obrázků: 1
 Odkaz na web města Hlinsko

Stále se něco děje...

Naši noví malí Smetaňáci

1.a.jpg
1.b.jpg

Důležité!!!

Potvrzení o ošetřovném již školy nevydávají, více informací najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí

Prvňáčci zpět ve škole

20201119_095919.jpg