Úvodní stránka » Aktuality » Staň se králem

Staň se králem

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče prosí o zajištění koledníků na „Tříkrálovou sbírku 2023“, která se bude konat v Hlinsku v sobotu 7.1.2023.  V případě zájmu kontaktujte na telefonním čísle 604 249 930 nebo na e-mailové adrese  ivana.obrovska@chnh.hk.caritas.cz.

Výtěžek sbírky bude použit na:

1.      Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty – v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě.

2.      Projekt REACT – spoluúčast na projektu React – zakoupení hybrid vozidel pro sociální služby (20 ks), pokud by projekt nedopadl, tak bychom rádi zakoupili další vozidlo pro ošetřovatelskou službu

3.      Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

4.      Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňování povodní, požárů apod.

 

Zpět