Úvodní stránka » Aktuality » Matematický klokan 2023

Matematický klokan 2023

V pátek 17. března 2023 se všichni žáci, kteří byli přítomni ve škole, zúčastnili mezinárodní matematické soutěže KLOKAN v kategoriích Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamin (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). V kategorii Cvrček soutěžící řešili 18 testových úloh, v ostatních kategoriích 24 testových úloh v omezeném čase, přičemž u každé úlohy vybírali vždy jednu z pěti nabízených možností
řešení. Při výpočtech nebylo dovoleno používat kalkulačku ani tabulky nebo jinou literaturu. Úlohy Matematického klokana jsou rozděleny do třech skupin podle obtížnosti: za každou správnou odpověď žáci mohli získat buď 3 body, 4 body nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se jim vždy 1 bod odpočítal, naopak nevyřešená úloha žáky o bod nepřipravila. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali bonus 24 bodů. V kategorii Cvrček 18 bodů. Maximální počet získaných bodů v soutěži byl 120, v kategorii Cvrček 90.

Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích:
CVRČEK: Jan Papež (3.A) – 84 bodů
Josefína Mrkvičková (3.A) – 75 bodů
Tereza Štirská (3.A) – 73 bodů
KLOKÁNEK: Lucie Michková (5.C) – 104 bodů
Petr Kyncl (5.C) – 103 bodů
Lea Gánoczyová (5.C) – 88 bodů
BENJAMIN: Laura Pařízková (7.B) – 68 bodů
Daniela Kynclová (7.A) – 66 bodů
Aleš Holec (7.A) – 65 bodů
Klára Pavlíková (7.A) – 65 bodů
KADET: Františka Teplá (9.B) – 74 bodů
Nikol Kapitánová (9.B) – 66 bodů
Natálie Novotná (9.A) – 65 bodů

Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za snahu a přístup k zodpovědnému řešení úloh Matematického klokana.

Zpět