Úvodní stránka » Aktuality » Covid – 19

Covid - 19

Od 13. 9. 2021 ve školách končí povinnost screeningového testování žáků. Pokud by nastala situace, kdy bude nezbytné testování obnovit, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známa vždy 7 dní před opětovným zahájením. Na školách nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest. To znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni. U pedagogických pracovníků je to v případě, kdy poskytují vzdělávání. Každá jiná osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v platném mimořádném opatření MZd.

Zpět