Kategorie: 1. B

Informace pro rodiče

 

Informace pro rodiče: 16.9. – 20.9.

 

Přehled učiva pro nemocné děti:

 

Čj – Živá abeceda - předčtenářské období, pohádky.

Určování počtu slabik ve slově.

První psaní – uvolňovací cviky ( vlnovky, svislé a vodorovné čáry….)

 

M – Přiřazování předmětů k číslicím nebo tečkám v oboru do 5.

Prostorová orientace.

 

Prv – Semafor, dopravní značky.

 
 
Prosím o Váš podpis pod domácími úkoly. smiley
Trénujeme prostorovou orientaci, cvičte s dětmi pojmy vlevo, 
vpravo, vepředu, vzadu, za, před, nad, pod, vedle, nahoře, dole. 
Vybíráme příspěvek na SRPDŠ 150,- Kč (nebo 100,- Kč, pokud
 už máte v naší škole dítko).  
Děti zvládly první týden krásně, snaží se osvojit si všechna pravidla, 
poznávají nové prostředí, jsou přátelské, pracují svědomitě 
a všemu se rychle učí. Zvládejte i Vy. smiley
Před psaním si doma opakujte říkanky, které se s dětmi ve škole učíme, 
slouží jako uvolňovací cviky před samotným psaním.
Dbejte i na správné sezení u stolu a úchop psacího náčiní.
(viz. informace na stránkách školy: Třídy - Informace pro rodiče)
 
 
ZDE: najdete správnou polohu těla při psaní
ZDE:  i ZDE: najdete správný úchop
ZDE: uvolňovací cviky před i během psaní
(Zdroj: grafomotorika-ostrava.cz (Mgr. Barbora Kozelská))
 
 
Hodně si s dětmi povídejte, ptejte se jich, co se ve škole naučily.
Potřebují Vaši podporu, kontrolu, pochvalu a trpělivost.
Tento týden máme již 3 vyučovací hodiny.

 

 

print Formát pro tisk

 Odkaz na web města Hlinsko

Stále se něco děje...

Naši noví nejmenší Smetaňáci

1. A 1.A.jpg
1. B 1.B-2019-2020-orez.jpg

1. školní den

D8615E6F-B7C3-4C52-94DA-52D7C2486DE3.jpeg

Důležité!!!

28. 9. - Den české státnosti - státní svátek