Aktuálně

 

březen = měsíc knihy a bruslí 

 

1. 3.    Plavecké závody - výběr

5. a 6. 3.    Dokončení lyžařského výcviku v 7. ročníku 

6. 3.   Veselé zoubky - preventivní program pro 1. ročník 

7. 3.   Okresní kolo recitační soutěže - výběr

8. 3.   Deskohraní - MFC - pro 3. až  5. ročník 

 

12. -  16. 3.   Jarní prázdniny !!! 

 

20. 3.   Knihovna - čtenářská gramotnost - 4.B 

21. 3.   Ajax - dopravní výchova pro 3. ročník

 

21. 3.   Velikonoční jarmark před školou - písničky, dárečky, dobrůtky -  15:00 - 17:00 

 

27. 3.   Hlinecká nota - pěvecká soutěž - výběr

28. 3.  Technohrátky - Chrudim - 8. ročník

 

29. a 30. 3.  Velikonoční prázdniny !!!

 

 

 

 Odkaz na web města Hlinsko

Stále se něco děje...

Veselé zoubky P2263032.JPG
P2263035.JPG

Důležité!!!

12. - 16. 3. Jarní prázdniny
středa 21. 3. Velikonoční jarmark 15:00 - 17:00